روز جهانی «زنان» را گرامی بداریم!


روز 8 مارس در فرهنگ ما به زبان فارسی «روز جهانی زن» خوانده می شود. روی مفهوم این عبارت اندیشه کنیم:
آیا «زن» بودن مایه مباهات و افتخار ماست و باید به آن بالید و آن را بزرگ داشت؟ بله، برای ما زنان البته چنین است. ولی خوب به همان اندازه «مرد» بودن برای مردان مایه مباهات و افتخار است، مگر نه؟ پس 8 مارس از چه رو تا این اندازه اهمیت دارد؟

اگر دقت کنیم می بینیم که ما در زبان انگلیسی روز جهانی «زن» نداریم، بلکه «روز جهانی زنان» است که مورد توجه قرار می گیرد. International Women’s Day و دلیل اینکه سازمان ملل متحد این روز را در تقویم خود نهاده و به آن اهمیت می دهد، نیاز جدی به بهبود وضعیت زنان در سراسر دنیاست.

برای نمونه:

هنوز در هیچ کشور دنیا زنان بطور کامل موقعیت برابر با مردان بدست نیاورده اند. موقعیت زنان در بسیاری از کشورها از نظر فقر، بیسوادی، و عدم دسترسی به امکانات بهداشتی بشدت اسفناک است. از جمله اینکه:

• در هر دقیقه یک زن به خاطر بارداری یا زایمان می میرد.

تنها تجسم چهره های زنانی که در طول نوشتن یا خواندن این مطلب جان خود را از دست می دهند، شاید برای درک عمق مساله جهانی زنان کافی باشد و از این رو ضرورت وجود روز جهانی زنان را بخوبی روشن می سازد. اما هنوز این بخش کوچکی از قصه وضعیت تلخ زنان در دوران ماست:

• در هر دقیقه، آلت جنسی چهار دختربچه بریده می شود تا پس از بلوغ هرگز نتوانند طعم لذت جنسی را حس کنند.

• در هر پنج دقیقه یک زن به خاطر سقط جنین جان خود را از دست می دهد.

• درجهان 1.3 بیلیون مردم فقیر وجود دارد. از این عده، 70درصد زن هستند.

• در دنیا 1 بیلیون نفر بیسواد وجود دارد. از این عده، دو سوم شان زن هتسند.

• از 27 میلیون آوارگان جنگی و پناهندگان جهان، هفتاد تا هشتاد درصد زن هستند.

• از 130 میلیون کودکی که به مدرسه نمی روند، دو سوم شان دختر هستند.

• در کار مساوی با مردان، حقوق زنان بطور متوسط سه چهارم حقوق مردان است.

• میزان کار بدون مزد زنان در مقایسه با مردان دو برابر است.

• زنان سرپرست یک چهارم خانواده های جهان هستند.

شاید این آمار که نگاهی به وضعیت زنان در جهان است، منظره کشورهای فقیر افریقایی و یا توسعه نیافته را در ذهن ما مجسم کند که در آنها زنان از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند. اما این تصویر کامل نیست.

• در امریکا از هر سه دختر زیر 18 سال، یک نفر مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است.

• در دانشگاه های امریکا، از هر پنج دختر دانشجو یک نفر مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد. فقط ده درصد از این موارد تجاوز توسط قربانیان گزارش می شود.

و در همین حال، جالب اینکه تاریخچه ی اعاده ی حقوق بشر زنان به کشورهای غربی، یعنی امریکا و اروپا، محدود نمی شود:

• اولین کشوری که به زنان حق رای داد، کشور نیوزیلند بود که در سال 1893 حق رای زنان را به رسمیت شناخت.

و اگر تصور کنیم که در سازمان ملل متحد که در حقیقت سازمانی است که به توسعه انسانی و بهبود وضعیت زنان بطور جدی اهمیت داده و در راه آن تلاش می کند، نشانی از تبعیض علیه زنان وجود ندارد، اشتباه کرده ایم:

• تنها 5 درصد نمایندگان عالیرتبه کشورها در سازمان ملل متحد زن هستند.

اما در حاشیه ی تصویر تلخ و دردناک و اسفناکی که یک نگاه ساده به وضعیت زنان در جهان بدست می دهد، واقعیت های امیدوارکننده نیز وجود دارد. مهمترین واقعیت امیدوارکننده این است که این تصویر از پرده بیرون افتاده، و من و شما و دیگران در همه ی کشورهای جهان امروزه این تصویر را می بینیم و در روز جهانی زنان بیشتر از همیشه به این واقعیت ها توجه کرده و عزم خود را برای تغییر آن راسخ تر می سازیم.

نکته ی دیگر اینکه حرکت برای تغییر آغاز شده است:

• کنوانسیون حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان توسط 160 کشور دنیا به تصویب رسیده است.

یعنی اینکه بسیاری از حکومت های جهان تصمیم گرفته اند که با تصمیم گیری های مناسب سیاسی، راه را برای بهبود وضعیت زنان و اعاده حقوق انسانی آنان هموار سازند.

افزون بر آن، خود زنان به تدریج وارد حکومت ها شده و نقش های جدی سیاسی برعهده می گیرند.

• مقام ریاست جمهوری ده کشور جهان را در حال حاضر زنان بر عهده دارند.

• 11درصد نمایندگان مردم در پارلمان های کشورهای جهان زن هستند.

در آخر، خوشبختانه واقعیت زندگی این است که زنان سخت جان هستند و با وجود همه ی دشواری ها و بدبختی هایی که تحمل می کنند، به زندگی امیدوار هستند و از آن لذت می برند:

• متوسط طول عمر زنان در همه کشورها بیشتر از مردان است.

به امید روزی که وضعیت زنان به اندازه ای بهبود یافته باشد که تمایز مشخصی میان وضعیت مردان و زنان وجود نداشته باشد و بزرگداشت روز جهانی زنان به پاس تلاشهای انجام شده در راه اعاده ی حقوق بشر زنان و توجه به نقش زنان در پیشرفت جامعه بشری برگزار شود.