Category: حقوق کودک

تجربه زیسته دختری بهائی از “مهاجرت” در ایران

مرا “سگ بهائی” صدا می کردند دیدار با عهدیه زمانی به دعوت خود اوست که می خواست ماجراهای زندگی اش شنیده شود. در اوایل سال 2019 در خانه اش دیدار می کنیم و او می گوید که می خواهد از زندگی اش کتابی نوشته شود زیرا که شرح ماجراهایش بسیار است. از او خواهش می

شب های بهایی کشی

شنبه  ٣۱ تير ۱٣۹۶ –  ۲۲ ژوئيه ۲۰۱۷ پروانه خانم را در یک مهمانی شام دیدم. آرام از میان همه مهمانان به سوی من آمد و بی هیچ مقدمه ای از پنج سالگی اش گفت. از خاطره ای سخن گفت که بر هفتاد و اندی سال های پس از پنج سالگی اش سایه انداخته و

عروس بچه ها: قربانیان بردگی و جنایت علیه بشریت

به مناسبت روز جهانی پایان دادن به بردگیيکشنبه  ۱۲ آذر ۱٣۹۱ –  ۲ دسامبر ۲۰۱۲   روز 12 آذر ماه، برابر با 2 دسامبر، روز جهانی پایان دادن به بردگی است. هنگامی که صحبت از “برده” می شود، چه تصویری به ذهن شما می آید: کسی با زنجیر به پایش؟ … یک سیاه پوست در

سازمان مجاهدین خلق و کودکان سرباز

نگاهی به مساله کودکان سرباز در ایران – بخش پنجپنج‌شنبه  ۷ مهر ۱٣۹۰ –  ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۱ کودکان سرباز در ایران قربانی سیاست های بیرحمانه حکومت جمهوری اسلامی شدند، از “بچه های بسیجی”(1) که در جنگ با عراق شرکت کردند گرفته تا بسیاری از کودکان هوادار سازمان مجاهدین خلق(2) و “بچه های پژاک”(3) که بدست

سربازگیری کودکان توسط پژاک 

نگاهی به مساله کودکان سرباز در ایران – بخش چهار • در ادامه ی نگاهی به مساله کودکان سرباز در ایران پس از نگاهی به “بچه های بسیجی”، عملکرد رژیم در کشتار نوجوانان هوادار سازمان مجاهدین خلق، و عملکرد حکومت در کشتار “بچه های پژاک” در این بخش نگاهی به سربازگیری کودکان بدست پژاک خواهیم

کشتار و اعدام “بچه های پژاک” بدست حکومت

نگاهی به مساله کودکان سرباز در ایران – بخش سه بخش های پیشین این مطلب با عنوان های «بچه های بسیجی»(1) و «عملکرد رژیم در کشتار نوجوانان هوادار سازمان مجاهدین خلق»(2) به بررسی کوتاهی از عملکرد جمهوری اسلامی دررابطه با کودکان سرباز در بسیج مستضعفین و دانش آموزان هوادار سازمان مجاهدین خلق اختصاص داده شده

عملکرد رژیم در کشتار نوجوانان هوادار سازمان مجاهدین خلق

نگاهی به مساله کودکان سرباز در ایران – بخش دو کودکان سرباز، از “بچه های بسیجی” گرفته تا “بچه های مجاهدین” و کودکان هوادار پژاک قربانی سیاست های بیرحمانه حکومت جمهوری اسلامی در رابطه با کودکان بوده اند. بخش یک از این مطلب با عنوان “بچه های بسیجی”(1) به بررسی کوتاهی از عملکرد جمهوری اسلامی

بچه های بسیجی

نگاهی به مساله کودکان سرباز در ایران – بخش یک “بچه های بسیجی” و “بچه های هوادار مجاهدین” بیشترین و بارزترین کودکان سرباز در دوره اخیر تاریخ ایران را تشکیل می دهند. رفتار حکومت جمهوری اسلامی با هیچ یک از این دو گروه رفتاری متفاوت از رفتار با بزرگسالان نبود و به کشته شدن بسیاری

اصول و بهترین راهکارهای کیپ تاون

سند بین المللی درباره کودکان سرباز و مسئولیت دولت هاپنج‌شنبه  ۶ مرداد ۱٣۹۰ –  ۲٨ ژوئيه ۲۰۱۱ «اصول و بهترین راهکارهای کیپ تاون»  مصوبه نشست هم اندیشی “درباره پیشگیری از سربازگیری کودکان در نیروهای مسلح و پایان خدمت و بازپذیری اجتماعی کودکان در افریقا” 27 تا 30 آوریل 1997 کیپ تاون، افریقای جنوبی در راستای

مادرانی که قرار است به دار کشیده شوند

سه‌شنبه  ٣۱ خرداد ۱٣۹۰ –  ۲۱ ژوئن ۲۰۱۱ به این بچه ها نگاه کنید: چهار تا بچه که یکی از آنها فلج است. بچه های حوریه هستند. عکسی از آنها در اینجا نیست، اما بدون عکس هم می توان آنها را مجسم کرد: بچه هایی که در دنیایی با دیوارهای تنگ فقر به دنیا آمده