اهمیت دفاع از مدافعین حقوق بشر

خبر اعدام فرزاد کمانگر – که وکیل او آقای خلیل بهرامیان هنوز بر بی گناهیش پای می فشارد – به همراه چهار زندانی سیاسی برای جامعه ایرانی داخل و خارج کشور تکان دهنده بود. و این خبر وحشتناک به حق توجه رسانه‌های فراوانی را به خود جلب کرد.

ولی متاسفانه خبر دیگری که دست کم به همین اندازه اهمیت داشت، بدون توجه مردم و رسانه ها بایگانی شد و توجه زیادی را به خود جلب نکرد.

خبر دیگر مربوط به اتفاقی بود که شاید در حقیقت پیش درآمدی برای این اعدام های خودسرانه بود، پیش درآمدی برای نقض هرچه بیشتر حق زندگی متهم بدون ارائه دلیل و اثبات جرم در دادگاه. این اتفاق فاجعه باری که توجه کسی را به خود جلب نکرد، دستگیری و زندانی کردن وکیل مدافع حقوق بشر، محمد اولیائی فرد، بود.

این وکیل پایه یک دادگستری با روندی کاملا غیرقانونی دستگیر و زندانی شد. ایشان چندی پیش به جرم اعتراض به اعدام کودکان زیر ۱۸ سال محاکمه شده بود، ولی حکم دادگاه هیچگاه به شیوه ی رسمی، یعنی ابلاغ به صورت کتبی به ایشان یا وکیل ایشان – صادر نشده بود. حکم را بطور غیر رسمی برای ایشان آشکار کردند.*

محمد اولیائی فرد، به عنوان یک حقوقدان که مبنای کار خود را قانون رسمی کشور می داند، از پذیرش حکمی که بصورت رسمی صادر نشده بود، سرباز زد. از همین رو، هیچگونه اعتراض حقوقی به حکمی که صادر نشده صورت نگرفت. ایشان حاضر نشد زیر بار مساله غیرقانونی برود و برای حکم غیررسمی درخواست تجدید نظر نماید، با اینکه می دانست حق تجدید نظرخواهی بدینگونه از او سلب می شود.*

و متاسفانه قوه قضائیه ایران – که باید حامی و مجری قوانین حقوقی باشد – با بی شرمی تمام به این رویه ی مخالف قانون ادامه داد و هنگامی که محمد اولیائی فرد برای رسیدگی به پرونده یکی از موکلین خود به دفتر اجرای احکام رفته بود، ایشان را در آنجا بازداشت نموده و به زندان منتقل کردند.

اینگونه تعرض به یک وکیل مدافع حقوق بشر، دستگیری و زندانی ساختن وی بدون طی روند قانونی، البته که بهترین جاده صاف کن نقض حقوق دیگر شهروندان است. در پی زندانی کردن مدافع حقوق بشر است که یک زندانی دیگر بدون یک محاکمه ی عادلانه، بدون اثبات جرم، و بدون طی کامل مراحل قانونی اعدام می شود!

اولیائی فرد به خاطر احترام به قانون است که مجازات می شود. اگر همین قانون – با همه ی کمبودها و ایرادهایی که دارد – رعایت شود، وکیلی مثل محمد اولیائی فرد می تواند از افراد محکوم به اعدام دفاع کند و جان آنها را نجات دهد. بدون رعایت قانون، وکیل مبنای کار حقوقی خود را از دست می دهد، یعنی امکان دفاع حقوقی از متهم و دادخواهی سلب می شود. ایشان خود پذیرفته است که بهای احترام به قانون را بپردازد. قوه قضائیه نیز با آگاهی کامل در صدد است که او را نه تنها در عمل شکست دهد، بلکه به خاطر تاکید روی اجرای قانون مجازات کند تا درس عبرتی باشد برای دیگر وکیل ها و مدافعین حقوق بشر که در مقابل روندهای غیرقانونی درون دستگاه قضائیه و حکم های خودسرانه و زورگویی ها دندان بر جگر سایند و سکوت کنند.

اگر قانون رعایت نشود، هرکسی باید دائم در این هراس باشد که احتمال دارد روزی بدون دلیل دستگیر و زندانی و یا حتی بدون اثبات جرم به دار آویخته شود! دیدیم که فرزاد کمانگر بدون اینکه هیچگونه جرمی برایش ثابت شود، اعدام شد.

در مملکتی که وکیل دادگستری را بدون طی روند قانونی زندانی می کنند، بر سر شهروندان معمولی چه خواهد آمد؟

هنگامی که مدافع حقوق بشر را به خاطر اعتراض به اعدام زندانی می کنند، بر سر متهمین بی دفاع چه خواهد آمد؟

هنگامی که وکیلی که نظر حقوقی خود را درباره نادرست بودن اعدام کودکان زیر ۱۸ سال بیان می دارد، دستگیر و زندانی شود، آیا دیگران می توانند به اعدام اعتراض کنند؟

به خود آئیم! دفاع از حقوق مدافع حقوق بشر مهمتر از دفاع از هر زندانی دیگر است.

باید صدای خود را در حمایت و دفاع از مدافع حقوق بشر بلند کنیم.

مدافع حقوق بشر مهمترین سنگر دفاع از حقوق هر متهم، هر زندانی، و هر محکوم به اعدام است. اگر مدافع حقوق بشر زندانی شود، دیگر کسی باقی نمی ماند که در مقابل نقض حقوق بشر فریاد برآورد و اطلاع رسانی کند.

مدافعین حقوق بشر در هر جامعه صدای وجدان اجتماعی هستند، و اگر حکومت این صدا را خاموش سازد، به راحتی می‌تواند به اتهام زدن و دستگیری و زندانی کردن و به دار آویختن شهروندان برآید. به خاطر همین واقعیت است که سازمان های مدافع حقوق بشر، مانند عفو بین الملل، توجه ویژه ای به موارد تعرض حکومت به مدافعین حقوق بشر دارند.

و افسوس که ما در این زمینه سکوت کرده‌ایم. در مقابل خبر دستگیری و زندانی کردن وکیل مدافع حقوق بشر و معترض به اعدام سکوت می کنیم، و سپس انگشت حیرت به دندان می گزیم که چرا و چگونه جوانان را بدون دلیل و دادگاه و وکیل به دار می آویزند. چرایی و چگونگی را باید در خاموش کردن صدای مدافعین حقوق بشر جست.

جنایت همواره در خاموشی صورت می پذیرد.

نگذاریم که صدای دفاع از حقوق بشر بسادگی و بی خبر خاموش شود.

*حکم زندان برای اعتراض به اعدام کودکان

http://www.iran-emrooz.net/index.php?/news1/21134/