درباره اعدام، شکنجه و اخلاق (۱) – روانشناسی اخلاق و حقوق بشر چگونه انسانی حاضر می شود که انسانی دیگر را شکنجه کند؟ آیا درست است که شکنجه گران در زندان‌های جمهوری اسلامی افرادی بی سواد و عقده ای بودند؟ آیا شکنجه گران افرادی بدون شعور سیاسی و آگاهی اجتماعی بودند که تازه از روستا