امید به نجات جان شمامه (ملک) قربانی محکوم به سنگسار‏

شمامه قربانی

وحدتی: آقای مصطفایی، ابتدا خواهش می کنم در مورد شخص شمامه (ملک) قربانی توضیح دهید.‏

مصطفایی: شمامه 35 سال سن دارد، سواد خواندن و نوشتن ندارد و اهل نقده می باشد. او ‏مادر یک دختر و پسر خردسال است که در حال حاضر در روستایی در اطراف ارومیه با پدر ‏شمامه زندگی می‌کنند. او زنی ساده و آرام و ترسو بوده که به راحتی تحت تاثیر تهدیدهای ‏اطرافیان قرار می گیرد

وحدتی: لطفا در باره وضعيت پرونده ايشان پس از آخرين جلسه دادگاه ‏توضيح دهيد.‏

مصطفایی: شمامه چند هفته اي بوده که با يک مرد جوان به نام مراد آشنا می شود که ‏همسايه ایشان بوده است. مراد گويا چون متوجه شده بود که همسر شمامه بسياري از وقتها به ‏خصوص شبها به خانه نمی‌رود، به اجبار و تهديد با شمامه ارتباط برقرار مي کند. در شب حادثه ‏مراد پيش شمامه بوده و از طرفي برادر شمامه احساس مي کند که ممکن است مراد در منزل ‏باشد. برادر شمامه که تعادل روحی مناسبی نداشته و خود را نمی‌تواند کنترل کند، به طرف محل ‏کار همسر شمامه رفته و او را با خود به منزل مي برد. ‏

‏ آنها از قبل چاقویی آماده کرده و همراه خود داشتند . پس از آنکه به منزل می‌رسند و درب را باز ‏می‌کنند، مراد را می‌بینند در این حین مراد فرار کرده و به طرف پشت بام می‌رود. آن دو نفر مراد ‏را تعقیب می کنند و مراد به سمت پشت بام رفته آنها مراد را محاصره کرده و با ضربات مکرر چاقو ‏او را به قتل می‌رسانند. سپس به شمامه حمله کرده و او را بشدت مضروب می‌کنند. به این ‏ترتیب، شمامه در خرداد ماه سال 1384 در بيمارستان بستري شد و در اواخر پاييز بازداشت و ‏روانه زندان شد.‏

شمامه زني بي سواد و ساده است که اصلا به فکر داشتن رابطه جنسي نبوده است، ولي اقرار ‏کرده که مرتکب زنا با مراد شده و اين اقرار به خاطر نجات جان همسر و برادرش از قصاص (اعدام) ‏بود چون آنها مرتکب قتل عمد شده بودند. ما در قانون مجازات اسلامی ماده اي داريم که مقرر ‏مي کند که هر گاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده کند و علم به تمکين ‏زن داشته باشد مي تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در چنين صورتي رافع مسئوليت ‏کيفري است چون زن را مهدور الدم مي داند.‏

در پرونده قتل مراد، تنها راه نجات همسر و برادر شمامه، اقرار این زن به ارتباط نامشروع در حد ‏زناست. تمامي اقارير گرفته شده بدون قصد و با تهديد برادر شمامه بوده برادر شمامه بارها به ‏وی گفته است که اگر اقرار نکند، وی از زندان که خارج شود و شمامه را می‌کشد.‏

برادر شمامه تعادل روحي ندارد و به نظر من تمامي اين اتفاقات از فقدان اراده برادر و کنترل ‏اعصاب او نشات گرفته است.‏

در پرونده دلايلي وجود دارد که نشان مي دهد اقرار شمامه واقعيت نداشته است از جمله اينکه ‏مراد در زماني که ضربات چاقو را در بدنش احساس مي کرد ملبس به پيراهن و شلوار بود و حتي ‏کمر بند شلوار ش بسته بود. هيچ کس نمي تواند در زمان کوتاهي به سرعت دکمه هاي پيراهن ‏خود را بسته و کمر بند شلوارش را نير محکم کند.‏

اين پرونده نکته مبهمي داشت که من در جلسه دادرسي روشن کردم و آن انگيزه شمامه از اقرار ‏به زنا بوده است که نجات جان برادر و همسرش از قصاص و اعدام است.‏

وحدتی: لطفا توضيح دهيد که شما چگونه از پرونده ايشان اگاهي يافتيد و از چه ‏زماني وکالت ايشان را به عهده گرفتيد؟ آيا ايشان پیشتر وکیل تسخيري داشته است؟

مصطفایی: ما در ايران گروهي از وکلا هستيم که بطور داوطلبانه به متهمین زن که در وضعيت ‏بحراني قرار دارند کمک مي کنيم و وکالت آنها را مي پذيريم. اسم این گروه «شبکه وکلاي ‏داوطلب» است و من از طریق این شبکه با پرونده ایشان آشنا شدم. من با خانم الهام فهيمي که ‏ایشان نیز ازاعضای شبکه وکلای داوطلب است، وکالت ايشان را پذيرفتيم. در آن هنگام پرونده ‏شمامه به همراه رای دادگاه اولیه مبنی بر حکم سنگسار به دیوانعالی کشور ارجاع شده بود.‏

در مورد وکیل مدافع اولیه شمامه باید بگویم که بعد از سومين جلسه رسيدگي به پرونده از طرف ‏دادگاه براي شمامه وکيل تسخيري انتخاب شد که اين موضوع نيز يکي از ايرادهاي ماست. چرا ‏که طبق قانون در جرايمي که مجازات جرمی سنگسار است براي متهم بايد وکيل تسخيري ‏انتخاب نمود.‏

البته اين نکته را نیز اضافه کنم که برادر شمامه براي اينکه خيالش از جانب خواهرش در مورد ‏اقراربه زنا راحت شود، براي او وکيل گرفت. ولی چون در جلسه رسيدگي ما حضور داشتيم و ‏شمامه به ما اعتماد کرد، آن وکيل مجبور به استعفا شد.‏‎ ‎
‎ ‎
البته اين مطلب قابل توجه است که در ايران عليرغم اينکه سنگسار وجود دارد ولي بسياري از ‏محاکم ما مسامحه به خرج داده و ايراداتي را در جهت نجات متهم وارد مي کنند. پرونده شمامه ‏داراي شبهات زيادي است و حتي در دادنامه ديوانعالي کشور آمده چون رجم از حدود الهي ‏است، نبايد شبهه اي باشد. دیوانعالی کشور با توجه به این شبهه‌ها رای دادگاه را نقض کرده و ‏پرونده را برای برای تکمیل و رفع نواقص موجود در پرونده به همان دادگاه نخستین فرستاد.‏

وحدتی: لطفا در مورد اين شبهه‌هایی که در پرونده شمامه وجود دارد توضيح دهيد. ‏

مصطفایی: شمامه يکبار در جلسات رسيدگي گفته که من اکراه شدم. وجود اکراه شبهه آور ‏بوده و بايد دادگاه به اين موضوع توجه می‌کرده است. اقرار در امور کيفري به تنهايي دليليت ‏نداشته و در کنار اقرار بايد امارات، یعنی مدارک، و دلايل ديگري وجود داشته باشدکه در پرونده ‏شمامه دليلي که صحت اقرار شمامه را به اثبات برساند و جود ندارد. مقتول با تهديد، شمامه ‏را وادار به ارتباط با او کرده بوده و اين ارتباط با اکراه وجود داشته است و مسايلي از اين ‏قبيل.‏

ما در دفاع از شمامه در دادگاه تجدید نظر روی این شبهه‌ها تکیه کردیم که قضات با دقت ‏به دفاعیات ما توجه کردند. جلسه بعدی دادگاه تجدید نظر یکی دو ماه دیگر برگزار خواهد ‏شد که رای نهایی را صادر خواهد کرد.‏

اميدوارم شمامه از اتهام وارده تبرئه شود چرا که او بي گناه بوده و اسير تعصبات بي مورد برادرش ‏شده و در حال حاضر از نظر روحي فشار زيادي را تحمل مي کند چون برادرش به شدت او را آزار ‏مي دهد و به مرگ تهدید می‌کند.‏

وحدتی: اصلا وضعيت شوهر و برادر شمامه که مراد را به قتل رسانده اند اکنون ‏چيست؟ و در صورت تبرئه شمامه، وضعيت آنها چگونه تغيير خواهد کرد؟

مصطفایی: برادر و شوهر شمامه به جرم ارتکاب قتل عمد به اعتقاد به مهدور الدم بودن که ‏موجب اخلال در نظم جامعه شده، هر یک به شش سال حبس محکوم شده اند و اکنون در زندان ‏ارومیه بسر می‌برند. ‏

اگر شمامه تبرئبه شود مجازات مباشرين به قتل، قصاص نفس مي باشد. ولي دادگاه مي تواند ‏به دليل اشتباهي که اين دو در مورد موضوع مرتکب شده‌اند آنها را تعزير کند یعنی زندانی و به ‏پرداخت ديه نيز محکوم نمايد و یا حکم کنونی را ابقا کند.‏

شمامه نیز در صورت تبرئه از زنا ممکن است تعزیر شود. زیرا در قانون مجازات آمده که اگر ‏شخصي اقرار به زنا کند و پس از آن منکر گردد از زناي محصنه تبرئه شده و تعزير مي شود. به ‏عبارت ديگر، هر گاه مرد يا زني در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد ‏و متعاقب آن اگر منکر شود تعزیر می شود.‏‎ ‎

وحدتی: خوانندگان ایران امروز در صورتيکه بخواهند گامي جهت نجات جان ملک ‏قرباني بردارند، چه کاري از دستشان بر مي آيد و چه مي توانند بکنند؟

مصطفایی: شمامه قرباني ، قرباني خشونت به معني واقعي شده و مي توان از جمله افرادي ‏به حساب آورد که واقعا نياز به کمک و حمايت دارد چه در حال حاضر که در زندان به سر مي برد و ‏چه زمانيکه از زندان نجات يابد. فعلا باید صبر کرد و منتظر حکم دادگاه بود من امیدوارم و به ‏گونهای یقین دارم که وی از اتهام وارده تبرئه خواهد شد . ‏

وحدتی: آقای مصطفایی، سپاسگزارم و آرزوی موفقیت هرچه بیشتر برای شما در راه ‏نجات جان قربانیان خشونت را دارم.‏

مصطفایی: من هم از شما و دیگر همکارانتان تشکر می کنم .‏