افسانه، ۲۹ ساله، سنگسار یا اعدام

حسین رئیسی

آقای رئیسی، لطفا خلاصه ای از پرونده خانم افسانه ر. را که در دادگاه شیراز به سنگسار محکوم شده و حکم ‏سنگسار وی نیز توسط دیوان عالی کشور تایید شده توضیح دهید.‏

در مرداد ۸۵ همسر افسانه ناپدید می‌شود و جستجو برای یافتن وی به طرح شکایت از افسانه منتهی می‌شود و در ‏انزلی دستگیر می‌شود و دو موضوع برای او باز می‌شود ا- ارتباط خارج از ازدواج ۲- قتل عمدی همسرش. و در ‏مورد قتل به دلیل سوزاندن جسد علت اصلی قتل را پزشکی قانونی تشخیص نداده است و طبق گفته های خودش ‏محکوم شده است در حالیکه بنظر میرسد واقعیت میتواند چیز دیگری باشد. در مورد ارتباط نامشروع صرف ‏گفته‌های اولیه نزد پلیس که وی میگوید در اثر فشار بوده بدون اینکه دلیل قانونی باشد به سنگسار محکوم شده.‏

این حکم سنگسار ماهها پیش یعنی در ۱۴ مرداد ۱۳۸۷ توسط دیوان عالی کشور تایید شده ‏است. چرا خبر آن پخش نشد؟ و کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای استان فارس چگونه از جریان این پرونده ‏آگاهی یافت؟

حدود دو هفته پیش که از زندان یکی از موکلین من تماس گرفت من پای تلفن متوجه انسان دیگری شدم پرسیدم ‏کیست موکلم گفت افسانه است که به قصاص محکوم شده است از او خواستم تلفن را بگیرد گفتگو با افسانه آغاز ‏کردم در اینجا بود که از ماجرای حکم سنگسار او مطلع شدم.‏

وضعیت کنونی خانم افسانه ر. چگونه است؟ آیا امیدی به نجات ایشان از طریق مراحل قانونی وجود دارد؟ ‏

در خواست اجرای حکم قصاص (اعدام) وی شده است و پرونده در اجرای احکام دادگستری منتظر صدور ‏مجوز انجام قصاص از ناحیه آیت الله شاهرودی است.‏

روزنامه خبر جنوب در روز ۱۱ آذر ۱۳۸۷ خبری را درج کرده بود مبنی براینکه دادستان شیراز احتمال اجرای ‏این حکم را اکیدا رد کرده است*. آیا از نظر حقوقی و قانونی ایشان توانایی نقض حکمی را که به تایید دیوان عالی ‏کشور رسیده است دارد؟ ‏

خیر، ایشان چنین اختیاری ندارد. ولی منظور وی آن است که حکم اعدام افسانه اجرا خواهد شد و نیازی به اجرای ‏سنگسار نخواهد بود.‏

مردی که همدست و شریک جرم افسانه ر. بوده در چه وضعیتی قرار دارد؟ ‏

او به دلیل معاونت در قتل به ۱۵ سال زندان و به دلیل زنا به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شده است. این از آن روست که وی مجرد ‏بوده است.‏

با توجه به صدور این حکم سنگسار و اینکه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری فارس اتفاقی پس از ‏ماهها از آن آگاهی یافته است، آیا ممکن است که پرونده سنگساری در یکی از شهرها و یا شهرستانها وجود داشته ‏باشد و حکم نیز اجرا گردد، ولی کسی از آن خبردار نشود؟ آیا صدور حکم سنگسار و یا اجرای آن توسط قوه ‏قضائیه در جایی به ثبت می رسد؟ 

بعید میدانم ،البته درست است که آمار در اختیار خود قوه قضاییه است ولی زندانبانان و مآمورین و قضات از بدنه ‏جامعه جدا نیستند وامکان خبری شدن بوسیله آنها وجود دارد.‏

البته امروزه ضرورت حذف اینگونه مجازاتها از قوانین کیفری بیش از گذشته احساس میگردد و تا زمانی که ‏قانون این عمل را مجاز میداند هر امکانی متصور است.‏